Leden

31. 1. 
Od 2.2. jsou prázdniny.
Ve dnech 1.2. a 12. - 13. 2. nebudu ve škole přítomna. Pokud byste něco potřebovali řešit, obraťte se na p. uč. Plškovou (náhradní třídní).
 

28. 1.

V úterý 30. 1. je třídnická hodina.

Ve středu  31. 1. dostávají děti pololetní vysvědčení. Výuka je zkrácená,  končíme v 11. 40.

21. 1.

Příští týden proběhne ve škole VESEDEN

22. 1.  - Filmový den (obleč se jako tvá oblíbená filmová postava)

23. 1 - EKO den (obleč si co už nepotřebuješ)

24. 1. - Historický den (obleč si historické oblečení)

25. 1. - Černobílý den (obleč se do oblečení v černé a bílé barvě)

26. 1. - Nejšílenější účes (udělej si nejšílenější účes)

19. 1.

V úterý 23. 1. není třídnická hodina.

V pátek 26. 1. z důvodu voleb máme opět zkrácenou výuku, končíme v 11:40.

!Na třídních schůzkách jsme se s přítomnými rodiči domluvili, že úkoly a upozornění na testy už nebudu psát na web, ale děti si budou zapisovat vše do úkolníčku! Ještě zvažuji, na základě nesouhlasu jednoho rodiče, že úkoly, testy bych psala do edookitu pro Vaši kontrolu. Na web bych psala jen to co se probere ve škole (pro nemocné). Když budou všichni ve škole, bude to stručně. Začneme od 2. pololetí.

! Informace k platbě školního výletu 

 
Do 31. 1. 2018 je nutno zaplatit zálohu 1 300 Kč. Peníze posílejte na účet školy 4010044670/6800, jako variabilní symbol uveďte 31 a do poznámek napište jméno dítěte.
 
Školní výlet  - resort Březová, 6. - 8. června 2018
 

18. 1.

Zítra jdeme do hvězdárny. Nezapomenout šalinkarty, jízdenky! Vzít si jen pero, svačinu, pití a peníze, pokud si budou chtít děti něco koupit v astronomickém obchůdku. Ze školy půjdeme kolem 8:40, předpokládaný návrat kolem 12:15-12:30.

 

11. ledna

V týdnu od 29. 1.  - 1. 2. 2018 proběhne sběr papíru. Svázané balíčky můžete přinést vždy 7:30 - 7:55. V úterý i odpoledne15:00 - 15:30.

8. ledna
Omlouvám se, ale včerejší informaci o třídnické hodině jsem smazala, poněvadž z organizačních důvodů je třídnická hodina zrušena. Bude až za 14 dnů.
 
7. 1.
V pátek 12. ledna z důvodu voleb je zkrácená výuka, končíme v 11:40.
 
Prosím na příští hodinu výtvarné výchovy 12. 1. přinést zimní obrázek Josefa Lady - v knížce, pohlednice, vytisklé. Kdo by měl s tím problém, mám několik v zásobě. Naopak kdo by mohl přinést více, bylo by to skvělé. Obrázky nezničíme, jen budou sloužit jako předloha.
 
3. 1.
Z důvodu odchodu p. ZŘ Hegarové došlo k určitým změnám v rozvrhu a vyučujících.
Hodiny TV přebírá nová p. zástupkyně Fialová a VV budu mít já.
Změna v rozvrhu je minimální, v úterý budou mít děti 1. hod. TV a 2. hod. ČJ.
 
16. 1. - třídní schůzka v 16:30
 
19. 1. - návštěva hvězdárny, představení Robinsonka (vstupné 80 Kč, 2 hodinové jízdenky nebo průkazka)