Zde se dozvíte informace o probíraném učivu

21.2.
ČJ - PPJ 9/8, PS 48/1-4, uč. 79/1,2
M - uč. 78/24, 79/25,27, 80/1,3,4 
VL - uč. 7-9, přečíst, učit se
 
19. 2. 
ČJ - PPJ 6/1-4, 8/3 (3 řádky), uč. 77/2,3 projít,, uč.78/růže, cv.2
M - PS 35/1,2,4 
VL - uč. 6
AJ - (Hol) there is/are, PS 41 
 
 
16. 2. 
ČJ - opak. stř. rod, uč. 76, 77/1 + žl. tab., budeme psát cvičení na určování pádů
M - PS - 34
ČT - čítanka 44-45
 
15. 2. 
M - uč.77/14 (4.+ 5.př.)15, 16
AJ - (Plš) uč. 32, PS 37/1, 39/1; (Hol) uč. 33, PS 40
PŘ - uč. 49, + obrázek k jaru v sešitě
 
14. 2.
ČJ - PS 46/3,4; uč. 75 projít
M - PS 33, uč. 76/8, 77/13,14(1. př. do M-Š)
VL - nová uč. str. 4-5
AJ - (Hol) uč. 32, PS 39, vazba there is/there are
 
31. 1. 
ČJ - uč. 74/projít, PS 46/1,2, po prázdninách zkouším pády 
M - PS 28/12,13, 30/9, kruh - uč. 68
 
30. 1. 
ČJ - uč. 73/3, 4,5 ústně, procvičujeme určování PJ (pády)- uč. 74/32, 34-36, 76/1,4,5, 
PŘ - uč.48 čas
Zítra přinést sešit do G (kdo má doma) 
 
29. 1. 
ČJ - uč. 71/3, PS 44/5,45, uč. 73/1,2 ústně, DÚ - PS 45/5 přepiš do ČJ-D
M - uč. 73/25-28 projít, 74/29-31
VL - 51-53
ČT - čít. 30-31
 
26. 1. 
ČJ - uč. 69/4 do ČJ-Š, 71/1,2,ústně (pády, vzory), žl. tab., DÚ v PS 44/3,4, umět pády!
M - uč. 72/16-17, 19-20 ústně, 18-2 př do M-Š,, 73/21-23 ústně, 24  do M-Š 
ČT -čít. 88-89, 27-29
 
25. 1. 
M - čtverec str. 62 (doděláváme v sešitě G), kružnice str. 68
PŘ - uč. 47 hmotnost, DÚ - moje hmotnost při narození v gramech a taktéž současná + obrázek sebe
 
24. 1. 
PS 44/1a,2, uč. 69/3, tabulka, 70/1,2,3 + žl. tab. ,DÚ v uč. 70/4
M - uč. 71/12,13,14, 72/ rúž. tab., 15
VL - 48-50
ČT - 86-87
 
23. 1.
ČJ - uč. 68/1,2
M - uč. 70/5,6, 8 (2. př.), 71/9,10, 11
ČJ - sloh uč. str . 72
PŘ - uč. 46, jednotky délky, v sešitě doplnit, namalovat nebo nalepit obr. jednoho zvířete
 
22. 1.
Přinést do středy 31. 1. čtenářský deník
ČJ - slovní druhy, určování PJ, učit se pády 
M - uč. 70/1,2,4, PS 27/4,5, 28/9,11 DÚ v PS 28/7
VL - uč. 47-48
ČT- čítanka 83-86
 
18. 1.
M - písemná práce
PŘ - uč. 46 Pokusy a měření
 
17. 1. 
ČJ - diktát, opakujeme na pís. práci, DÚ v ČJ-D
M - uč.  67/12-14, 16
VL - uč. 45-46
 
16. 1. 
ČJ - uč. 65/5, 66 projít, PS 41 dodělat, 42/1a,e, 42/1,2
M - uč. 66/4,5, 67/8-11 projít
PŘ - uč. 44-45 nebo 43-44, DÚ - namaluj krmelec
 
15. 1. 
ČJ - opak. slovní druhy, rod, číslo, uč. 64/1,2, 65/3, cv. 5 do ČJ-Š, naučit se pády, písemnou práci napíšeme v pondělí 22. 1. 
M - opak. na písemnou práci,budeme psát ve čtvrtek 18. 1.  uč. 66/2,3, DÚ v uč. 66/6 
VL - uč. 43-44
AJ - (Hol) PS 32/2, uč. 26, ve středu budou zkoušeny děti, které mají nerozhodně známku z 1.-3. lekce ústně, (uč. desky + str. 4-19), konverzace, otázky, spelling, slovní zásoba
AJ - (Plš) ve středu test - čísla 1-100, rodina, jídlo, some x any, slovíčka
 
12. 1.

ČJ - uč. 60, 62-63 žl. tab., 62/2, 63/4,5, PS 41/1,2

M - 65/7, pracovní list, PS 27/3, DÚ v PS 27/2 

11. 1. 

M - uč. 65/4,5, uč. 62/obdélník
AJ - (plš) PS 31, (Hol) PS 32/1
PŘ - uč. 42-44
 
10. 1. 
AJ - pracovní list
ČJ - uč. 58/1-3, 59/2 + žl. tab.
M - uč. 65/1,2,3, opak. zaokrouhlování, DÚ - dodělat papír
VL - uč. 42-43
 
9. 1. 
ČJ - uč. 57, PS 39/1,2
M - čísla do mil., zaokrouhlování, DÚ v M-D papírek
PŘ - uč. 40-42
 
8. 1. 
ČJ - uč. 56 projít, PS 39/1, DÚ v PS 39/2 (předložky)
M - uč. 64 projít
VL - 40-41
AJ - (Hol) uč. 25, PS 30/2,31. ve čtvrtek test na slovíčka 4. lekce-zvířata
 
5. 1. 
ČJ - uč. 55, PS 38
M - uč. 63/9,10, opak. pravoúhlé trojúhelníky
 
4. 1. 
M - uč. 61/10-12,14; 63/1-8, DÚ v uč. 61/4.-6. př.
AJ - (Plš) uč. str. 24, PS str. 29
PŘ - uč. 41, DÚ v sešitě, v úterý 9.1. test str. 28-41
 
3. 1. 
ČJ - vyprávění o Vánocích
M - uč. 61/4-7
VL - opakujeme průmysl, uč. 39,40/1,2, v pondělí test ze str.33-39 
 
22. 12.
Děti včera dostaly domů test z projektu BEZPEČNÉ VÁNOCE. Prosím projděte s dětmi a po Vánocích mají přinést do školy.
 
21. 12.
Za DÚ udělat opravy v sešitech - pětiminutovky a diktáty, prosím podpis rodičů
Přinést po Vánocích.
 
20 .12.
M - PS 26ú9,10,11, uč. 60/1
ČJ - PS 37/čísl., uč. 52/4,53/1,2
VL 36-38
ČT - 66-68
 
19. 12. 
ČJ - uč. 51/3, 52/1,2, 61
M - PS 255,6,7, 26/13,14
PŘ - uč. 37- Význam lesa, DÚ - vypsat body- Jaký význam les přináší?
 
18. 12. 
ČJ - uč. 51/1,2, PS 36/4, 37/1-3
M - uč. 59/15,17-19, PS 25/1,2,4, DÚ v PS 24/7,8,9
AJ - (Hol)Vánoce, DÚ - dokončit jen ti co nemají (chyběli)zakroužkovaná  cv. v PS
        (Plš) - ve středu test na 3. lekci
VL - str. 35, 36 jen 1,2
PŘ - zítra malý test na les
 
15. 12.
ČJ - diktát, procvičujeme VS, PS 36/1,2, DÚ v PS 36/3
M - opakujeme rovnoběžky a kolmice, uč. 84
 
14. 12. 
M - uč. 58, 59/10,12-14
PŘ - uč. 37-38
 
13. 12.
ČJ - uč. 50 projít
M - PS 23, uč. 58/1-6 projít
VL - uč. 35-36 (jen přehled těžby), v pondělí test na zemědělství uč. str.29-31
AJ - (Hol) opak. 3. lekce, PS 28, zítra test - 3. lekce
 
12. 12.
ČJ - uč. 49 def. PJ, PS 35, DÚ - oprava (papír na VS)
M - uč. 55/17, 56/19-21, 23(3 př.), 24 (2 př.) do M-Š 
PŘ - uč. 36, DÚ - vybarvit jehl. + list. stromy, naučit se povídání ze sešitu, vypracovat v sešitě cv. 10,11
 
11. 12. 
ČJ - uč. 49/1-3
M - uč. 54/9-12, 55/13,14, DÚ v uč. 55/16 (1.-4. př.)
VL - uč. 33, 34 mapa
ČT - čít. 62-63
AJ - (Hol) uč. 21, PS 26, test ve čtvrtek
 
8. 12. 
ČJ - uč. 47/2,3, DÚ v PS 34 dodělat
M - uč. 57/3-7 projít
 
7. 12.
M - uč. 53/7, 54/8, DÚ v PS 22/11
AJ - (Hol) PS 25, uč. 20, 14. 12. bude test -3. lekce (čas,like,some/any)
PŘ - uč. str.35,36 pročíst!!
 
6. 12.
ČJ - uč. 46/28,30,34 projít, do ČJ-Š rozlišuj, PS 33/18,19, DÚ v PS 33/20a,21
AJ -(Hol)uč. 19, PS 24
M -uč. 53/1-6
VL - opak., uč. 31,32
 
5. 12. 
ČJ - uč. 45/25,26,ústně, 27 do ČJ-Š, PS 32/16, 33/17
M - PS 21/1-6
 
4. 12.
ČJ - opak. VS, PS 32/13,15, uč. 45/24, žl. tab, DÚ v uč. 44/23
M - uč. 51/1,5,7,8,9,10
VL - Zemědělství v ČR, str. 30-31
ČT - čít. 60-61
AJ - (Hol) - test, uč. 18, PS 23
 
1.12.
ČJ - opak. VS po L, psaní ě/je, uč. 44/20,21 žl. tab., DÚ v PS 32/14 
M - 50/1,3,6, DÚ v PS 20/11
 
30. 11. 
M - PS 17/8, 19/4,5, uč. 49/15, 51/2, DÚ v uč. 51/6 (3.-6.př.)
AJ - (Hol) uč. 18, PS 22, v pondělí test na slovíčka Unit 3, jídlo ze str. 17
PŘ - uč. 33-34
 
29. 11. 
ČJ - opak. VS,  PS 31
M - PS 19/7, 20/8, uč. 49/10,13,14
VL - 29, 30 (využití půdy)
ČT - str.58-59
 
28. 11.
ČJ - uč. 43 /15, 16, 17. na zítřek kdo neodevzdal ČJ-D a Sloh
PŘ - uč. 31, 32, ve čtvrtek kontrola sešitů
 
27. 11.
ČJ - opak. VS po B,L,M, uč. 42 projít, DÚ v uč. 43/14 
M - uč. 48 projít, DÚ v uč. 48/7, 8 (1. sloupec)
VL - uč. 29
AJ - (Hol.) uč. 17, PS 20/1 
       (Plš.)prac. list- dokončit za DÚ
ČT - 56-57
 
24. 11.
ČJ - opak. psaní ě/je, VS po B,L uč. 40/11 projít, PS 30/8,9
M - PS 19/1,2,3, uč. 47/1,3 (opak. kolmice a rovnoběžky), DÚ PS 19/6
ČT - čítanka str.52 báseň Smutný čmelák naučit se na (středu), pátek.
 
23. 11.  
M - písemá práce
AJ (Hol) - PS 19/1,2, PS 21
PŘ - uč. str. 30 (lesní patra), DÚ pod zápis z minulé hodiny nakreslit/nalepit obrázky lesní zvěře
 
22. 11. 
ČJ - opak. psaní ě/je, VS po B,L, uč. 40/9,10,žl. tab. stručně napsat do ČJ-Š
M - uč. 46/16,17,18,- ústně, do M-Š 46/15, opak. písemné násobení, DÚ - papír cv. 2
VL - uč. 27, v pondělí 27. 11. testík ze str. 21-22,24, (řekli jsme si co tam konkrétně bude) 
 
21. 11
ČJ - písemná práce, DÚ do sešitu slohu - napsat dopis na 28.11. 
M - uč. 45/5-8, 46/9-13, opak. převody jednotek
PŘ - uč. str. 28, 29/30 - pouze druhy lesa, popsat obrázek (vybarvit a přinést ve čtvrtek)
 
20 . 11. 
ČJ - opak. na PP- VS po B,L, psané ě/je , předložky/předpony, stavba slova
M - opak. na PP, uč. 45/1,2,4
AJ - (Hol) oprava testu, uč. 16, DÚ do slovníčku přepsat slovíčka uč. str. 17 - jídlo
VL - uč. 26 počasí, ve středu oprava slepé mapky
 
16. 11. 
ČJ - opakujeme, PS 16/12, 17/3,5, 18
PŘ - uč. 24-26, DÚ  přepsat zelenou tab. + obr.,str. 26
AJ - (Plš) v pondělí bude test na lekci 2 
 
15. 11. a, b
ČJ - uč. 38/4, 39, Dú v PS 29/3
M - uč. 42, PS 17/7,8 (2 př.), DÚ v uč. 42/7
VL - uč. 24, 25
AJ - (HOL) uč. 15,14, PS 17/1,DÚ doplnit v PS zakroužkovaná cvičení v lekci 2
ČT - 40 - 42
 
14. 11. 
ČJ - uč. 37, 38, PS 29/1,2, Dú v uč. 38/3
M - uč. 41/6,7, 8, PS 15/5,7,8, 17/1,2,6,7 (kdo nemá dodělat 17/7 za DÚ)
ČJ - sloh uč. 41 (dopis)
PŘ - uč. str 24, úkol v sešitě
 
13. 11. 
ČJ- uč. 35/1,2, PS 27//1,3, 28 
M-  PS 15/1,2,4, uč. 41/1-5, DÚ v uč. 41/2,5 (vždy jen 5.-8.př)
VL - uč. 23-24, ve středu testík - slepá mapa na povrch ČR (doplnit názvy pohoří a nížin)
AJ - (Hol) PS 18, 14/1 opak, ve středu 15.11. test na 2. lekci
ČT - str. 38-39
 
10. 11.
ČJ - uč. 33/7, 34/1-3, DÚ v uč. 33/9
M - uč. 39,44 - rýsujeme rovnoběžky
ČT - čítanka str.35-37
 
9. 11. 
M - uč. 40, PS 14/8, DÚ v PS 14/7,9,11
PŘ- uč. 23, DÚ - obr. ekosystému, připravit se na test-Neživá příroda(14.11.)
 
8. 11. 
ČJ - uč. 33/6, opak. předložkyxpředpony, PS 26, DÚ - dodělat v PS 26/3,4
M - uč. 38, 38/23,29 (4 př. do M-Š)
VL - 21-22
ČT - čítanka 32-34
 
7. 11. 
ČJ - uč. 32/1,2,4, DÚ papírek v ČJ-D 
M - uč. 37, PS 13/4,5, DÚ v PS 13/1,2
PŘ - uč. 22 (Půda + Světlo a teplo, DÚ - příprava na test Neživá příroda
 
6. 11.
ČJ - uč. 31/9, , opakujeme předpony x předložky, uč. 32/žl. tabulka
M - uč. 36, DÚ v uč. 37/10 do M-D
VL - uč. 21
AJ - (PLš) stále opakovat  his, her, our......(ve středu opět testík), čísla 0-100, she´s got, he´s got, she hasn´t got..... 
 
3. 11.
ČJ - uč. 29,31 zapamatujte si, PS 25, opak. psaní předpon a předložek, DÚ v uč. 31/7 +urči SD do ČJ-D
M - rýsujeme kolmice
 
2. 11. 
M - uč. 34/9,10,12, PS 12/4,5,6
PŘ - uč. 20,21, luštěnky za DÚ
 
1. 11. 
ČJ - opakujeme stavbu slova, psaní předpon a předložek, uč. 30, 31
M - opravujeme test, děti je dostaly domů na ukázku(zítra přinést + podpis rodičů), uč. 33, DÚ v uč. 33/5 (posledních 6 př.)
VL - uč. 19, 20, v pondělí test ze str. 13-18