Zde se dozvíte informace o probíraném učivu

13. 6. 
ČJ - závěrečný test znalostí s Magikem
M - PS , 32/733
VL - uč. 45, v pondělí test ze str, 42-45
 
12. 6. 
ČJ - uč. 137, PS 773/5,6, 77
M - PS 25, 21/11
 
11. 6. 
ČJ - opak. na písemnou práci, uč. 136, 137/7, 3 (2 řádky do ČJ-Š), Pís. práce - 15.6.
M - PS 20/10, 21/1,7, 22/8,10,12, 25/1,2, Pís. práce - 14.6.
VL - uč. 44
AJ - (Hol) opakování, PS 78
 
4. 6. 
ČJ - uč. 127/9, opakujeme shodu s souvětí, PS 70
M - uč. 150
VL - 42-43
 
1. 6. 
ČJ - uč. 126/5, 127
M - uč. 152/1,2,3
 
 
31. 5. 
M - uč. 149 
PŘ - uč. 78-80, příprava na test příští úterý
 
30. 5. 
ČJ - uč. 125/2,3, 126/4 + žl. tab, PS str. 69
M - uč. 144/25-29, 147, 148 projít 
VL - uč. 42 (jen Ferdinanda I.)
 
29. 5. 
ČJ - uč. 123, 125/1 + žl. tab
M - uč. 142/13 (2 př.),14, 143/16-18,144/22-24 - projít
PŘ - uč. 76-77, dát do pořádku zápisy, obr., doplňovačky na 31.5., odevzdat sešity ke kontrole i popsané
 
28. 5.
ČJ - PS 69, uč. 133 /tab.
M - 141/4-6, 142/8-12, 142/20 (papír v sešitě)
VL 39-40, ve středu test (str. 36-39)
ČT - čít. 135-136
 
25. 5. 
ČJ - uč. 122 projít, žl. tab. do ČJ-Š
M - uč.135, 138/1,2
ČT- čít. 132-134
 
24. 5.
M - uč. 137/6-9, 140, 141
PŘ - uč 74-75
Zítra do VV 1 brambor
 
23. 5. 
Dnes nebyla M ani ČJ- sledování školní akademie.
VL - uč. 38, 39 (jen 3 řádky), příští středu test  ze str.36-39
 
22. 5. 
ČJ - uč. 120,121, 124, PS 67 dodělat
M - uč. 134 projít, 136, 137/4,5
VL - uč. 36,37
PŘ - str. 73
 
18. 5. 
ČJ - uč. 119 projít, do ČJ-Š ze cv.2 napsat 5 vět, PS 66/3,5, 67/1,2
M - uč. 132 projít
 
17. 5. 
M - uč. 129/23,25, 26,27b (2př.),28, 133/1-5
PŘ - uč. 72+73 Bezobratlí živočichové, Dú vybarvit nalepené obrázky
 
16. 5. 
ČJ - uč. 116/7,8; 118 projít, PS 66/5
M - uč. 127/15,17, 128/19-22 
VL - uč. 36
 
15. 5. 
ČJ - uč. 115,116/5
M - 127/10,11, 128/12-14, 16
Sloh - uč. 117
PŘ - uč. 71, vybarvit obrázky
 
14. 5. 
ČJ - uč. 114/1,2, žl. tab.,115- žl. tab. cv.2, PS 65/1a
M - uč. 126/2,3, 4 a 5 (2 př.), 127/6,7,9
VL - 33-35, ve středu test (str. 30-34)
ČT - čítanka 130-131
 
10. 5. 
M - PS 18/9,10,13, uč. 125/6,7, 126/1
PŘ - uč. 68-70
 
9. 5. 
ČJ - opak. VS, uč. 112/2, 113/1,2
M -uč. 123,124
VL - uč. 30-31
 
4. 5. 
ČJ - uč. 110 projít, PS 64 sami
M - uč. 118
 
3. 5.
M - opak. písemné odčítání, násobení, zlomky, slovní úlohy, uč. 122/22-25
PŘ - uč. str. 67+práce v sešitě, DÚ str. 67 - připravit si ústně odpovědi na otázky, obrázek v sešitě popsat (uč. 68+69)
 
2. 5. 
ČJ - PS 63, uč. 109
M - PL na zlomky, písemné násobení
VL - uč. 30-31 Karel IV.
 
27. 4. 
ČJ - uč. 108, PS 76 dokončit
M -  uč. 114, 115/7
Na středu 2. 5. si děti přinesou svou knihu na čtení.
 
26. 4.
M - PL, opakování konstrukcí a obvodů
PŘ - uč. 65-66
Na zítřek přinést do VV listy pampelišek.

25. 4. 
ČJ - uč. 107
M - 120-121
VL - test, uč. 30 (jen Jan Lucemburský)
 
24. 4. 
ČJ - PS 61/4, uč. 106
M - PL - procvičujeme zlomky
PŘ - uč. str. 64
 
23. 4.
ČJ - uč. 105, PS 61 po cv. 3
M - PS 17/4,5,6, uč. 116-117,vysvětlujeme si zlomky
VL - opakujeme 27-29, ve středu test

19. 4.
M - uč. 113/14-19, výpočet obvodů
PŘ - uč. 62-63, DÚ vybarvit v sešitě list
 
18. 4. 
ČJ - uč. 103, PS str. 60
M - uč. 112/10,12,13,  písemné násobení, výpočet obvodů
VL - uč. str. 28
 
17. 4.
Na zítřek si děti přinesou svou rozečtenou knihu.

16. 4. 
ČJ - opak. VS a PPJ, PS 59/1,2,4, uč. 102/1, žl. tab.
M -opak. písemné dělení, uč. 111/1,2,3(2 př.)
VL - ve středu test str. 22-26, uč. 27
AJ - (Hol) PS 56/2, slovíčka uč. 47- měsíce přepiš do slovníčku 
 
13. 4. 
ČJ - písemná práce na podstatná jména, diktát
M - opakujeme konstrukci a výpočet obvodu trojúhelníku, čtverce, obdélníku
 
12. 4. 
M - PS 15 (samostatná práce)
PŘ - uč. 59+60, 61 připravit odpovědi na otázky
 
11. 4. 
ČJ - uč. 100-101 projít
M - PS 13/2-6, uč. 109/18,19, 21 (2 př.)
VL - uč. 25
 
10. 4. 
ČJ - PS 58/2-4, 75, v pátek souhrnný test na PJ (pády, vzory, pravopis)
M - PS 12/8,10,13, uč. 108/12, 109/15,16,17 
PŘ - uč. 59, 60
Na zítra přinést do ČT - svou rozečtenou knihu.
 
9. 4. 
ČJ - PPJ 30/3, opak VS po P, PS 57/1, 58/1a
M - uč. 107/3 (3 př.), 108/4-11
VL - uč. 23, 24
AJ - (Hol) PS 55/2, uč. 44
 
6. 4. 
ČJ - PPJ 29/d, uč. 99 , opak. VS po B,L,M
M - PS 10/13, uč.93+106 (konstrukce a obvod čtverce)
 
5. 4. 
M - PS 11/5,6, uč. 107 projít
PŘ - domácí mazlíčci, uč. 58 + DÚ v sešitě na listu
 
4. 4. 
ČJ - PPJ 29/c, uč. 98/1 + žl. tab. , diktát PS 53/5
M - PS 8/12, 9(4-8, uč. 105/36 (2 př.)
VL - uč. 22-23 (polovina)
ČT - 48-51
 
3. 4. 
ČJ - PPJ 28/6, 29/8b, 31b, uč. 97 projít 
M - uč. 104/34,35,37,38, 105/5, PS 8/10,11
PŘ - hospodářská zvířata, 56+57
 
28. 3. 
ČJ - PPJ 29/8a,31/C, PS 56
M - uč. 103/28,29, 104/32,33
VL - opakujeme
 
27. 3. 
ČJ - PPJ 26/3, 27/1,2, 28/4, uč. 96 tab.
M - 102/12,18 (vždy 2 př.) 103/22a,b, 23, 25, 26
PŘ - uč. 56-57
 
26. 3. 
ČJ - PPJ 24/2,3, 25/4,6, 26/1 , PS 55/1,2,3
M - uč. 102/13,14,15,19
VL - opakujeme, uč. 21, ve středu test na str. 18-20
 
23. 3. 
ČJ - procvičujeme koncovky PJ, uč. 94/2 do ČJ-Š
M - uč. 93/1, 105/1,2,3
 
22. 3.
M - uč. 101/5,7,8,11

21. 3. 
ČJ - uč. 93/4, diktát
M - uč. 101/1-4
VL - uč. 20
ČT - čít. 98 - 101, na páteční hodinu čtení přinést svoji rozečtenou knihu 
 
20. 3.
ČJ - projít uč. 93, 91/7 do ČJ-Š, PS 53/4, 54/5
M - uč. 98/9 (1.+2. př.). PS 7/1,5,6
PŘ - Ovocné stromy uč. 54+55

19. 3. 
ČJ - opak. SD, PPJ, uč. 92
M - opak. jednotky, uč. 98/1-7 
VL - uč. 19
AJ - (Hol) uč 41, PS 49/2, 50/1
ČT - čítanka 96-97
 
16. 3. 
M - matematický klokan
ČJ - uč. 90 žl. tab., projít 90/, 91/5, 91/6, 91/8 do ČJ-Š, PS 54/2
 
15. 3. 
M - uč. 97/9, uč. 96 projít
PŘ - uč. 54-55
 
14. 3. 
ČJ - PPJ 22/4,uč. 89/6, cv. 7 do ČJ-Š, PS 52/4c
M - uč. 97 projít
VL - uč. 18
ČT - str.46-48
 
13. 3. 
ČJ - PPJ 22/3,5, uč. 88/1,2, 89/3,5
M - opak. jednotky délky, uč. 95, PS 5/2-6
PŘ - uč. 52-53, DÚ vybarvit lidská sídla a jejich okolí
 
12. 3. 
ČJ - PS 51/5 ,6, 52(1-4a, tab. v uč, 88, vzor MUŽ
M - uč, 94/1-5, cv. 2 a 6 do M-Š
VL - uč. 17, ve středu test na dobu železnou uč. str. 12-13
AJ - (Hol) uč. 40, ve čtvrtek ústní zkoušení (popis obrázku), doplnit vše z 5. lekce
 
9. 3. 
ČJ - uč. 85/5,7, 86 žl. tab. + cvi.2
M - uč. str. 88
 
8. 3. 
M - opak. písemné násobení , slovní úlohy, uč. 92/9,10,11, PS 5/1 
PŘ - uč. 50 + 51 Živočichové na jaře, nakreslit studenokrevná zvířata
 
7. 3. 
ČJ - uč.  84 projít, 85/3,4, cv. 6 do ČJ-Š, PPJ 19/1,2
M - opak. pís. násobení, uč. 91 projít. PS 4/6 
VL - opak. dobu železnou, test str. 14-15, str. 16
 
6. 3.
ČJ - PPJ 18/3b,c, PS 50, 51/1,2, uč. 83/3, projít tab. dole
M -  uč. 87/21 (2 př.), 89, 90 jen projít
PŘ - uč. 50+51
 
5. 3. 
ČJ -  opak. pravopis PJ rodu žen. + střed., PPJ 18/3a, opak. VS, uč. 82 projít
M - uč. 87/19,20, 21(1. př.)
AJ - (Hol) uč. 36, PS 45,46
VL - test, opakujeme dobu železnou
 
2. 3.
ČJ - 14/6,15/8, 16,17 - procvičujeme
M - konstrukce trojúhelníků, PS 4/10
 
1. 3. 
M - PS 3/1-4, uč. 87/16
AJ - (Hol) uč. příští čtvrtek test z 5.lekce (There is/are, dopr. prostředky, popis cesty, směru)
PŘ - Třídění zeleniny - práce v sešitě